Gå till innehåll
Södra Evlinge Båtklubb
Södra Evlinge Båtklubb

Miljö

Miljöpolicy för Södra Evlinge Båtklubb


SEBK skall arbeta för att minimera miljöpåverkan till vatten, mark och luft i hamnanläggningen samt informera medlemmarna om aktuella miljöregler.

Ansvarsfördelning:

  • SEBK ansvarar för hamnanläggningen och de gemensamma aktiviteter som bedrivs i samband med sjösättning, upptagning, underhållsarbeten mm. Till hamnanläggningen räknas bryggor, vattenytor, markytor med växtlighet, byggnader samt installationer för vatten, latrin och avlopp samt elektricitet.

  • Båtägande medlem ansvarar för den egna båten, på land och i sjön samt de utrustningar, inventarier, kemikalier och färger som denne brukar.

Medlemmen skall också följa:

SEBK har i hamnanläggningen möjlighet att ta omhand medlemmars torra grovavfall, hushållsavfall och spilloljor, se SEBK's avfallshanteringsplan. (inloggning krävs)

Miljöpärm

En komplett miljöpärm finns i klubbstugan

Nedan är länkar från Båtunionen på vad man ska tänka på för att ha att hållbart båtliv.

Se även övriga länkar under Tips


Miljöansvarig
Kontakter: miljo@sebk.eu


Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2023-12-04

Författare: Susanne Falk

Sponsorer

Besöksadress

Ygdes väg 21
13953 Värmdö

Postadress

Box 67
13922 Värmdö

Kontakta oss

redaktor@sebk.eu

För övriga kontaktuppgifter:

Kontakter (inloggning krävs)